Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha III. - zákon o zv. řízeních soudních, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 1 500,00 Kč

Naše cena: 1 500,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha II. - § 79 - 180, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Občanské soudní řízení - soudcovský komentář - kniha I. - § 1-78g, 2. vydání

Jirsa Jaromír a kolektiv

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. 

Běžná cena: 900,00 Kč

Naše cena: 900,00 Kč

DETAIL
Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář

Draštík Antonín, Fenyk Jaroslav a kolektiv

Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou a rychlou orientaci v textu. 

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku: Komentář k § 1721-2893 podle stavu k 1.4.2017

Fiala Josef, Pražák Zbyněk a kolektiv

Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně zajištění a utvrzení dluhů a jednotlivým smluvním typům, upraveným v občanském zákoníku. 

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL
Občanský zákoník. Komentář

Občanský zákoník. Komentář

Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře.

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Nový občanský zákoník - Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Svejkovský Jaroslav a kolektiv

Publikace je základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě občanského práva. Obsahuje srovnávací přehled nové a současné úpravy civilního práva.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti České republiky.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL
Právo cenných papírů

Právo cenných papírů

Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Běžná cena: 660,00 Kč

Naše cena: 660,00 Kč

DETAIL
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tintěra Tomáš

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku.

Běžná cena: 320,00 Kč

Naše cena: 320,00 Kč

DETAIL
Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Rozehnal Aleš

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není věnována pouze popisu nové právní úpravy po nabytí účinnosti zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale závazkové právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL