Občanský zákoník. Komentář

Občanský zákoník. Komentář

Petrov, Výtisk, Beran a kolektiv

První komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3000 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře.

Běžná cena: 4 990,00 Kč

Naše cena: 4 990,00 Kč

DETAIL
Nový občanský zákoník Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Nový občanský zákoník - Srovnání nové a současné úpravy občanského práva

Svejkovský Jaroslav a kolektiv

Publikace je základní pomůckou, jejíž pomocí se čtenář snadno zorientuje v nové úpravě občanského práva. Obsahuje srovnávací přehled nové a současné úpravy civilního práva.

Běžná cena: 790,00 Kč

Naše cena: 790,00 Kč

DETAIL
Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů. Krizová legislativa - Účinnost všech zákonů ke dni 31.8.2016

Soubor zákonů „Krizová legislativa“ zahrnuje systematicky sestavené právní předpisy, které se dotýkají bezpečnosti státu ve vztahu ke čtyřem základním zákonům: krizovému zákonu, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákonu o požární ochraně a zákonu o Hasičském záchranném sboru České republiky. Vše je zastřešeno ústavním pořádkem České republiky, tedy zejména zákonem o bezpečnosti České republiky.

Běžná cena: 300,00 Kč

Naše cena: 300,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 2. vydání

Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk

Běžná cena: 2 990,00 Kč

Naše cena: 2 990,00 Kč

DETAIL
Právo cenných papírů

Právo cenných papírů

Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek

Učebnice práva cenných papírů navazuje na tradici beckovských „kursů obchodního práva“ a je první ucelenou českou učebnicí věnovanou cenným papírům po schválení nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Běžná cena: 660,00 Kč

Naše cena: 660,00 Kč

DETAIL
Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku

Tintěra Tomáš

Teoreticko-praktická publikace se věnuje vybraným změnám v závazkovém právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem účinným od 1. ledna 2014. Autor přináší nejprve rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je pluralita subjektů, uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, které se zajištěním a utvrzením souvisí. Následuje pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku.

Běžná cena: 320,00 Kč

Naše cena: 320,00 Kč

DETAIL
Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Závazkové právo. Obecná část. Deliktní právo

Rozehnal Aleš

Závazkové právo je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících právních odvětví, které se však v posledních desetiletích vyvíjelo diskontinuitně. Kniha prezentuje instituty tohoto práva jasně a logicky tak, aby byly snadno pochopitelné. Pozornost není věnována pouze popisu nové právní úpravy po nabytí účinnosti zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale závazkové právo je zasazeno do kontextu celého právního řádu.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL
Zástavní právo

Zástavní právo

Pelech Josef

Monografie obsahuje ucelenou právní úpravu zástavního práva de lege lata včetně jejího historického vývoje. Ačkoli od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, může být publikace užitečná všem osobám aplikujícím právo (advokátům, notářům, soudcům...), neboť podle přechodných ustanovení se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku budou i nadále posuzovat podle současné právní úpravy.

Běžná cena: 260,00 Kč

Naše cena: 260,00 Kč

DETAIL
Zákon o obchodních korporacích - Komentář

Zákon o obchodních korporacích - Komentář

Lasák Jan, Pokorná Jarmila, Čáp Zdeněk, Doležil Tomáš a kolektiv

První komentář zákona o obchodních korporacích, který zahrnuje doprovodné zákony a daňové a účetní souvislosti!  S velkým důrazem na judikaturu použitelnou i pro novou právní úpravu!

Běžná cena: 2 855,00 Kč

Naše cena: 2 855,00 Kč

DETAIL
Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Základy obchodního práva - po rekodifikaci soukromého práva, 4. vydání

Švarc Zbyněk a kolektiv

Aktualizované vydání publikace reaguje na zásadní změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva v České republice, a které nabyly účinnosti 1. 1. 2014.

Běžná cena: 550,00 Kč

Naše cena: 550,00 Kč

DETAIL
Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Vyživovací povinnost po rekodifikaci

Daniela Kovářová

Tato ojedinělá příručka navazuje na první vydání úspěšné publikace Rodina a výživné.

Publikace přehledně a srozumitelně seznamuje s vyživovací povinností v rodině, ale i např. mezi rozvedenými manžely či dalšími příbuznými, vše po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Běžná cena: 290,00 Kč

Naše cena: 290,00 Kč

DETAIL
Vyznejte se v sousedských sporech Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Vyznejte se v sousedských sporech - Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku

Kincl Michal, Šlesinger Jan

Sousedské spory bývají obvykle velmi nepříjemné a na tom v současnosti nový občanský zákoník nic nezmění. Ovšem dobrá zpráva je, že nová právní úprava je stran sousedských sporů mnohem obsáhlejší než ta předchozí a v mnoha ohledech je vysoce konkrétní.

Běžná cena: 99,00 Kč

Naše cena: 99,00 Kč

DETAIL