č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně doby účinnosti usnesení vlády č. 595/2020 Sb., č. 596/2...

Předpis č. 9/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 12 o změně krizových opatření

vyhlášeno: 07.01.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-9

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-9