č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé ci...

Předpis č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

vyhlášeno: 19.02.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-79

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-79