č. 58/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 58/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

vyhlášeno: 16.02.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-58

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-58