č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1200 o přijetí krizového opatření

vyhlášeno: 20.11.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-476

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-476