č. 462/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1185, kterým se ukládá subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opat...

Předpis č. 462/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1185 o přijetí krizového opatření

vyhlášeno: 16.11.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-462

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-462