č. 433/2013 Sb. - Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanst...

Předpis č. 433/2013 Sb. - Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

vyhlášeno: 23.12.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-433

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-433