č. 432/2013 Sb. - http://ers3.atom2.cz/ers/doc/frag?did=5145862

Předpis č. 432/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů

vyhlášeno: 23.12.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-432

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-432