č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Předpis č. 426/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

vyhlášeno: 23.12.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-426

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-426