č. 423/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního...

Předpis č. 423/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

vyhlášeno: 20.12.2013

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-423

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-423