č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1049 o vzoru čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způso...

Předpis č. 418/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1049 o přijetí krizového opatření

vyhlášeno: 16.10.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-418

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-418