č. 279/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Předpis č. 279/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

vyhlášeno: 06.11.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279