č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025...

Předpis č. 169/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

vyhlášeno: 09.07.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-169

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-169