č. 168/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-202...

Předpis č. 168/2019 Sb. - Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

vyhlášeno: 09.07.2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-168

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-168