č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěr...

Předpis č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

vyhlášeno: 07.01.2021

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-1

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Vyhlášené předpisy (v aktuálním znění)
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-1