Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Předpis č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

č. 115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017

č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Předpis č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

21.06.2018 - č. 188/2009 Sb. - Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - ve znění 118/2018 Sb.

Předpis č. 188/2009 Sb. - Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zákl...

Předpis č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

21.06.2018 - č. 116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 36...

Předpis č. 116/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017

č. 116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 361/2000 Sb. a na vyslovení protiústavnost...

Předpis č. 116/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017

20.06.2018 - č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojs...

Předpis č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

20.06.2018 - č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množite...

Předpis č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

20.06.2018 - č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu...

Předpis č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

č. 113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve z...

Předpis č. 113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých č...

Předpis č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.06.2018 - č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní b...

Předpis č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

15.06.2018 - č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovoz...

Předpis č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činno...

Předpis č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí - ve znění 89/2018 Sb.

Předpis č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 38/2008 Sb. - Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu s... - ve znění 90/2018 Sb.

Předpis č. 38/2008 Sb. - Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

Předpis č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů