Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustn...

Předpis č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

č. 159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Předpis č. 159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

Předpis č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Předpis č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Předpis č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro z...

Předpis č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubn...

Předpis č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Předpis č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před...

Předpis č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb...

Předpis č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

02.08.2018 - č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení M...

Předpis č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

č. 149/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 149/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

01.08.2018 - č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobn...

Předpis č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

01.08.2018 - č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky - ve znění 124/2018 Sb.

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

01.08.2018 - č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních inc...

Předpis č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

01.08.2018 - č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce n...

Předpis č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 395/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajin... - ve znění 142/2018 Sb.

Předpis č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o...

Předpis č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

01.08.2018 - č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů