Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

02.03.2019 - č. 38/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním refere...

Předpis č. 38/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

02.03.2019 - č. 39/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 39/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

02.03.2019 - č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu - ve znění 38/2019 Sb.

Předpis č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů

02.03.2019 - č. 44/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 44/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

02.03.2019 - č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu - ve znění 38/2019 Sb.

Předpis č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

01.03.2019 - č. 35/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě...

Předpis č. 35/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

01.03.2019 - č. 36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních...

Předpis č. 36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2019 - č. 37/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o adminis...

Předpis č. 37/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2019 - č. 45/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 45/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

01.03.2019 - č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajov... - ve znění 37/2019 Sb.

Předpis č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

01.03.2019 - č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

01.03.2019 - č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb....

Předpis č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2019 - č. 59/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 59/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 63/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

Předpis č. 63/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

č. 62/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 62/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Předpis č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

27.02.2019 - č. 33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za n...

Předpis č. 33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

27.02.2019 - č. 34/2019 Sb. - Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozuj...

Předpis č. 34/2019 Sb. - Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opa...

Předpis č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů