Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 90/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní z...

Předpis č. 90/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 72/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 72/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 80/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a někter...

Předpis č. 80/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

01.04.2019 - č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční sprá...

Předpis č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

01.04.2019 - č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

Předpis č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

01.04.2019 - č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předpis č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

01.04.2019 - č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

01.04.2019 - č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně...

Předpis č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

01.04.2019 - č. 189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení - ve znění 86/2019 Sb.

Předpis č. 189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

01.04.2019 - č. 242/2016 Sb. - Celní zákon - ve znění 80/2019 Sb.

Předpis č. 242/2016 Sb. - Zákon celní zákon

01.04.2019 - č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her - ve znění 80/2019 Sb.

Předpis č. 187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her

01.04.2019 - č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - ve znění 85/2019 Sb.

Předpis č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

01.04.2019 - č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

01.04.2019 - č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské č...

Předpis č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

01.04.2019 - č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a je...

Předpis č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické vým...

Předpis č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.04.2019 - č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svát...

Předpis č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb....

Předpis č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

01.04.2019 - č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdo... - ve znění 60/2019 Sb.

Předpis č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko