Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2018 - č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se...

Předpis č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2018 - č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Předpis č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

01.10.2018 - č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o prováděn...

Předpis č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

01.10.2018 - č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

Předpis č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

01.10.2018 - č. 104/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - ve znění 208/2018 Sb.

Předpis č. 104/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

01.10.2018 - č. 82/2012 Sb. - Vyhláška o technických silničních kontrolách - ve znění 207/2018 Sb.

Předpis č. 82/2012 Sb. - Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

30.09.2018 - č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do gara...

Předpis č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

29.09.2018 - č. 199/2018 Sb. - Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T...

Předpis č. 199/2018 Sb. - Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

č. 215/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní sml...

Předpis č. 215/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020

č. 214/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zd...

Předpis č. 214/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

č. 213/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úp...

Předpis č. 213/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

č. 212/2018 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Předpis č. 212/2018 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeď...

Předpis č. 210/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Předpis č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,...

Předpis č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jí...

Předpis č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

Předpis č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

č. 206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technick...

Předpis č. 206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějš...

Předpis č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách za...

Předpis č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů