Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jedno...

Předpis č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

č. 117/2019 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní...

Předpis č. 117/2019 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

č. 116/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 116/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického inf...

Předpis č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.05.2019 - č. 97/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odb...

Předpis č. 97/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

01.05.2019 - č. 98/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení e...

Předpis č. 98/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2019 - č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provede...

Předpis č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

01.05.2019 - č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležito...

Předpis č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

01.05.2019 - č. 54/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních ko... - ve znění 107/2019 Sb.

Předpis č. 54/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

01.05.2019 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona - ve znění 106/2019 Sb.

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

30.04.2019 - č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St...

Předpis č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

30.04.2019 - č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

27.04.2019 - č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb....

Předpis č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

24.04.2019 - č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

č. 113/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 113/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení...

Předpis č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Předpis č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

24.04.2019 - č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

Předpis č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů