Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislost... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

01.01.2021 - č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

01.01.2021 - č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon o obalech

Předpis č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjm...

Předpis č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

01.01.2021 - č. 547/2020 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 547/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2021 - č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadav...

Předpis č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, ...

Předpis č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

01.01.2021 - č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2021 - č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb...

Předpis č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

01.01.2021 - č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

01.01.2021 - č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

01.01.2021 - č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

01.01.2021 - č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

01.01.2021 - č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

01.01.2021 - č. 298/2005 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou zp... - ve znění 549/2020 Sb.

Předpis č. 298/2005 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů

01.01.2021 - č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí ne...

Předpis č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

01.01.2021 - č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulač...

Předpis č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.