Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech ...

Předpis č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

01.01.2018 - č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumen...

Předpis č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na ... - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

01.01.2018 - č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích... - ve znění 413/2017 Sb.

Předpis č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

01.01.2018 - č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zac... - ve znění 414/2017 Sb.

Předpis č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

01.01.2018 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 408/2017 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2018 - č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

01.01.2018 - č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 20...

Předpis č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úp...

Předpis č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

01.01.2018 - č. 79/1996 Sb. - Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státn... - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 79/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

01.01.2018 - č. 205/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z... - ve znění 417/2017 Sb.

Předpis č. 205/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2018 - č. 244/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 244/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

01.01.2018 - č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - ve znění 411/2017 Sb.

Předpis č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2018 - č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vy...

Předpis č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

01.01.2018 - č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2018 - č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb...

Předpis č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů