Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2018 - č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních inc...

Předpis č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

01.08.2018 - č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce n...

Předpis č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 395/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajin... - ve znění 142/2018 Sb.

Předpis č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o...

Předpis č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

01.08.2018 - č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 148/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího st...

Předpis č. 148/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se země...

Předpis č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

Předpis č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,...

Předpis č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním...

Předpis č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

24.07.2018 - č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotn...

Předpis č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

24.07.2018 - č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - ve znění 137/2018 Sb.

Předpis č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

21.07.2018 - č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb...

Předpis č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

13.07.2018 - č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanove...

Předpis č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

13.07.2018 - č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu r...

Předpis č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

13.07.2018 - č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o lidské krvi - ve znění 130/2018 Sb.

Předpis č. 143/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)

č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí obl...

Předpis č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat pl...

Předpis č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech p...

Předpis č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů