Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon - ve znění 225/2017 Sb., 460/2016 Sb.

Předpis č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.01.2018 - č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státn... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

01.01.2018 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s... - ve znění 80/2017 Sb.

Předpis č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

01.01.2018 - č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 224/2015 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

01.01.2018 - č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

Předpis č. 376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

01.01.2018 - č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol... - ve znění 303/2017 Sb.

Předpis č. 137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2018 - č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru - ve znění 303/2017 Sb.

Předpis č. 257/2016 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru

01.01.2018 - č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách - ve znění 387/2017 Sb.

Předpis č. 505/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

01.01.2018 - č. 390/2017 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu...

Předpis č. 390/2017 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

01.01.2018 - č. 392/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 392/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

01.01.2018 - č. 400/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 400/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

01.01.2018 - č. 399/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb...

Předpis č. 399/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 401/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 401/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

01.01.2018 - č. 403/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanove...

Předpis č. 403/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 404/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu...

Předpis č. 404/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

Předpis č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

29.12.2017 - č. 475/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 475/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 475/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 475/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony