Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

19.06.2019 - č. 137/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informa...

Předpis č. 137/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

19.06.2019 - č. 138/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení ...

Předpis č. 138/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

19.06.2019 - č. 139/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních...

Předpis č. 139/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

19.06.2019 - č. 222/1995 Sb. - Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, ... - ve znění 139/2019 Sb.

Předpis č. 222/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

19.06.2019 - č. 356/2009 Sb. - Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačníc... - ve znění 137/2019 Sb.

Předpis č. 356/2009 Sb. - Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

19.06.2019 - č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způs... - ve znění 138/2019 Sb.

Předpis č. 334/2015 Sb. - Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

19.06.2019 - č. 136/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobi...

Předpis č. 136/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

19.06.2019 - č. 223/1995 Sb. - Vyhláška o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských... - ve znění 136/2019 Sb.

Předpis č. 223/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách

č. 147/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 147/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019

č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpe...

Předpis č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

č. 145/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 145/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 144/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

Předpis č. 144/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých ži...

Předpis č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

č. 135/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 135/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 137/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačn...

Předpis č. 137/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách

č. 138/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické zp...

Předpis č. 138/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

č. 139/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech...

Předpis č. 139/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

č. 140/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské pol...

Předpis č. 140/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.

č. 141/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 141/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 142/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Předpis č. 142/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města