Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2019 - č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností - ve znění 158/2019 Sb.

Předpis č. 302/2014 Sb. - Nařízení vlády o katalogu správních činností

01.07.2019 - č. 163/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním pom...

Předpis č. 163/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 165/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti inst...

Předpis č. 165/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 162/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 162/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

27.06.2019 - č. 161/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 z...

Předpis č. 161/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

č. 161/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických ...

Předpis č. 161/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

č. 160/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlá...

Předpis č. 160/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

č. 159/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 159/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 158/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných ...

Předpis č. 158/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

č. 157/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a o...

Předpis č. 157/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

č. 156/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jedno...

Předpis č. 156/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

č. 155/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 155/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

č. 154/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 154/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Předpis č. 153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

č. 152/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

Předpis č. 152/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

č. 151/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých p...

Předpis č. 151/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

č. 150/2019 Sb. - Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

Předpis č. 150/2019 Sb. - Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

č. 149/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost os...

Předpis č. 149/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

č. 148/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných pod...

Předpis č. 148/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

19.06.2019 - č. 135/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 135/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů