Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

09.10.2018 - č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkuše...

Předpis č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

č. 218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Předpis č. 218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,...

Předpis č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování inf...

Předpis č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2018 - č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, ...

Předpis č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.10.2018 - č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2018 - č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných po...

Předpis č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

01.10.2018 - č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trh... - ve znění 182/2018 Sb.

Předpis č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

01.10.2018 - č. 193/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro...

Předpis č. 193/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2018 - č. 206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalo...

Předpis č. 206/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

01.10.2018 - č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se...

Předpis č. 208/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2018 - č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Předpis č. 209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

01.10.2018 - č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o prováděn...

Předpis č. 207/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

01.10.2018 - č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

Předpis č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

01.10.2018 - č. 104/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - ve znění 208/2018 Sb.

Předpis č. 104/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

01.10.2018 - č. 82/2012 Sb. - Vyhláška o technických silničních kontrolách - ve znění 207/2018 Sb.

Předpis č. 82/2012 Sb. - Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)