Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2018 - č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2018 - č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb...

Předpis č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

01.07.2018 - č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a f...

Předpis č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

01.07.2018 - č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a s...

Předpis č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

01.07.2018 - č. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - ve znění 121/2018 Sb.

Předpis č. 177/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

01.07.2018 - č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb....

Předpis č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

01.07.2018 - č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

01.07.2018 - č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb....

Předpis č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.07.2018 - č. 134/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, její...

Předpis č. 134/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

01.07.2018 - č. 419/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z naby... - ve znění 127/2018 Sb.

Předpis č. 419/2013 Sb. - Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

30.06.2018 - č. 135/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18,...

Předpis č. 135/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.06.2018 - č. 125/2018 Sb. - Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plán...

Předpis č. 125/2018 Sb. - Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

č. 135/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým...

Předpis č. 135/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 131/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

Předpis č. 131/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 130/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

č. 127/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z na...

Předpis č. 127/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro pos...

Předpis č. 128/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

28.06.2018 - č. 133/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazov...

Předpis č. 133/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)