Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2019 - č. 32/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 32/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2019 - č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archi...

Předpis č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

01.07.2019 - č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předává...

Předpis č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.07.2019 - č. 197/1996 Sb. - Advokátní zkušební řád - ve znění 219/2018 Sb.

Předpis č. 197/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

01.07.2019 - č. 645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové s... - ve znění 85/2019 Sb.

Předpis č. 645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

01.07.2019 - č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 143/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 146/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 148/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na pro...

Předpis č. 148/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 149/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 149/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 150/2019 Sb. - Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblas...

Předpis č. 150/2019 Sb. - Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

01.07.2019 - č. 153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 153/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

01.07.2019 - č. 156/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb....

Předpis č. 156/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.

01.07.2019 - č. 157/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb...

Předpis č. 157/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

01.07.2019 - č. 158/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla...

Předpis č. 158/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

01.07.2019 - č. 160/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobn...

Předpis č. 160/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.

01.07.2019 - č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných... - ve znění 157/2019 Sb.

Předpis č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

č. 163/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve...

Předpis č. 163/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ...

Předpis č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 165/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojiště...

Předpis č. 165/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2019 - č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na pro... - ve znění 148/2019 Sb.

Předpis č. 197/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh