Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 277/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veteri...

Předpis č. 277/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

č. 276/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 276/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 275/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

Předpis č. 275/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanč...

Předpis č. 274/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 273/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 272/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných p...

Předpis č. 270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných pod...

Předpis č. 269/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z na...

Předpis č. 279/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmín...

Předpis č. 271/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 278/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 278/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %

01.12.2018 - č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Předpis č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soud...

Předpis č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

01.12.2018 - č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Předpis č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

01.12.2018 - č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a z...

Předpis č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

01.12.2018 - č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 204/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2018 - č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních fina... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.12.2018 - č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 296/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

01.12.2018 - č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb