Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 191/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 191/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro pos...

Předpis č. 190/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

01.08.2019 - č. 188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.08.2019 - č. 189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužní...

Předpis č. 189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

01.08.2019 - č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 174/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2019 - č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 175/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

01.08.2019 - č. 22/2013 Sb. - Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání - ve znění 175/2019 Sb.

Předpis č. 22/2013 Sb. - Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

01.08.2019 - č. 466/2012 Sb. - Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpoč...

Předpis č. 466/2012 Sb. - Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

01.08.2019 - č. 184/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb...

Předpis č. 184/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.

01.08.2019 - č. 187/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu...

Předpis č. 187/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

č. 189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Předpis č. 189/2019 Sb. - Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

č. 188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací...

Předpis č. 188/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

31.07.2019 - č. 176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc...

Předpis č. 176/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.07.2019 - č. 178/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sport...

Předpis č. 178/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31.07.2019 - č. 341/2005 Sb. - Zákon o veřejných výzkumných institucích - ve znění 176/2019 Sb.

Předpis č. 341/2005 Sb. - Zákon o veřejných výzkumných institucích

č. 187/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výp...

Předpis č. 187/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

25.07.2019 - č. 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

č. 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiú...

Předpis č. 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

č. 185/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných...

Předpis č. 185/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování