Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2019 - č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 192/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb....

Předpis č. 195/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

01.09.2019 - č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Předpis č. 196/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

01.09.2019 - č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé vý... - ve znění 195/2019 Sb.

Předpis č. 75/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

01.09.2019 - č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocen...

Předpis č. 199/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 200/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti ...

Předpis č. 203/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2019 - č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - ve znění 199/2019 Sb.

Předpis č. 94/2016 Sb. - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

01.09.2019 - č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených ...

Předpis č. 211/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

01.09.2019 - č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stá...

Předpis č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.09.2019 - č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2019 - č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu n...

Předpis č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

01.09.2019 - č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku - ve znění 217/2019 Sb.

Předpis č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

01.09.2019 - č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů nesl...

Předpis č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

30.08.2019 - č. 202/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu...

Předpis č. 202/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

30.08.2019 - č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu... - ve znění 202/2019 Sb.

Předpis č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č. 222/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v...

Předpis č. 222/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

30.08.2019 - č. 212/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186...

Předpis č. 212/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Předpis č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o...

Předpis č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu