Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Předpis č. 228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

Předpis č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

12.10.2018 - č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce ...

Předpis č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a ak...

Předpis č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

č. 226/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 226/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)

č. 225/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev ob...

Předpis č. 225/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

č. 224/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Předpis č. 224/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Předpis č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

09.10.2018 - č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkuše...

Předpis č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů

č. 218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Předpis č. 218/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,...

Předpis č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování inf...

Předpis č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2018 - č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, ...

Předpis č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

01.10.2018 - č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2018 - č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných po...

Předpis č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

01.10.2018 - č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trh... - ve znění 182/2018 Sb.

Předpis č. 374/2015 Sb. - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu