Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opa...

Předpis č. 527/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

Předpis č. 525/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

01.01.2021 - č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 540/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

01.01.2021 - č. 167/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 167/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

01.01.2021 - č. 317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 186/2006 Sb. - Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stav... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 186/2006 Sb. - Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

01.01.2021 - č. 222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pr... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2021 - č. 383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

Předpis č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

01.01.2021 - č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Předpis č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

01.01.2021 - č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

01.01.2021 - č. 291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 297/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.01.2021 - č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 326/2009 Sb. - Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

01.01.2021 - č. 77/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném r... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 77/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2021 - č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

01.01.2021 - č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 167/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pr... - ve znění 541/2020 Sb.

Předpis č. 69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony