Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 293/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 293/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 429/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžeb... - ve znění 281/2018 Sb.

Předpis č. 429/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

01.01.2019 - č. 282/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 282/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 286/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných zn...

Předpis č. 286/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 294/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 294/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

01.01.2019 - č. 296/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 296/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

01.01.2019 - č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu...

Předpis č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

01.01.2019 - č. 299/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 299/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 303/2018 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 303/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2019 - č. 304/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 304/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

01.01.2019 - č. 305/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 305/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 306/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 306/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 308/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu...

Předpis č. 308/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

01.01.2019 - č. 309/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 309/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 55/1999 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na... - ve znění 296/2018 Sb.

Předpis č. 55/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

01.01.2019 - č. 315/2000 Sb. - Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a... - ve znění 294/2018 Sb.

Předpis č. 315/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

01.01.2019 - č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

01.01.2019 - č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

01.01.2019 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zeměděl... - ve znění 297/2018 Sb.

Předpis č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba