Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

22.09.2019 - č. 243/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 243/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

č. 243/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtn...

Předpis č. 243/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

č. 242/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republi...

Předpis č. 242/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026, 1,25 %

č. 241/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis Česk...

Předpis č. 241/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026, CPI %

č. 240/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 240/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026, FIX %

č. 236/2019 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

Předpis č. 236/2019 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

18.09.2019 - č. 236/2019 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

Předpis č. 236/2019 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

č. 239/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 239/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

č. 238/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Předpis č. 238/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 237/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

Předpis č. 237/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

č. 235/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 235/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 234/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rám...

Předpis č. 234/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

č. 233/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k ...

Předpis č. 233/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

06.09.2019 - č. 205/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajskýc...

Předpis č. 205/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

06.09.2019 - č. 207/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občan...

Předpis č. 207/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

06.09.2019 - č. 210/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních p...

Předpis č. 210/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

06.09.2019 - č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách - ve znění 210/2019 Sb.

Předpis č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

06.09.2019 - č. 186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství České republiky - ve znění 207/2019 Sb.

Předpis č. 186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

06.09.2019 - č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o inv...

Předpis č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

č. 223/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v...

Předpis č. 223/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017