Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 260/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem na...

Předpis č. 260/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokla...

Předpis č. 259/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

č. 258/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 258/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

č. 257/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění o...

Předpis č. 257/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

15.11.2018 - č. 260/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání sp...

Předpis č. 260/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

15.11.2018 - č. 261/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., k...

Předpis č. 261/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

12.11.2018 - č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

12.11.2018 - č. 428/2010 Sb. - Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tran... - ve znění 255/2018 Sb.

Předpis č. 428/2010 Sb. - Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

09.11.2018 - č. 241/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb...

Předpis č. 241/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

09.11.2018 - č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu... - ve znění 241/2018 Sb.

Předpis č. 272/2011 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

09.11.2018 - č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná p...

Předpis č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tr...

Předpis č. 255/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Předpis č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Předpis č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Předpis č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravn...

Předpis č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Předpis č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

01.11.2018 - č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Předpis č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

01.11.2018 - č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...

Předpis č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registr...

Předpis č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů