Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

31.01.2019 - č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 1...

Předpis č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

31.01.2019 - č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům če...

Předpis č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

30.01.2019 - č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Předpis č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

30.01.2019 - č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Předpis č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

30.01.2019 - č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Předpis č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

30.01.2019 - č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

Předpis č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

č. 24/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitels...

Předpis č. 24/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019

č. 23/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev ...

Předpis č. 23/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

č. 22/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného ...

Předpis č. 22/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

25.01.2019 - č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, pl...

Předpis č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

Předpis č. 20/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

24.01.2019 - č. 19/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. obecně závazné vyhlášky...

Předpis č. 19/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

č. 19/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o z...

Předpis č. 19/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

č. 18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 18/2019 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 17/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 17/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %

č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Předpis č. 21/2019 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

č. 16/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců n...

Předpis č. 16/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.01.2019 - č. 16/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azyl...

Předpis č. 16/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozs...

Předpis č. 10/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

č. 15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 15/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů