Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2019 - č. 229/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem...

Předpis č. 229/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.11.2019 - č. 39/1993 Sb. - Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržován... - ve znění 229/2019 Sb.

Předpis č. 39/1993 Sb. - Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.11.2019 - č. 256/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci trže...

Předpis č. 256/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2019 - č. 264/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb...

Předpis č. 264/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

01.11.2019 - č. 340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí - ve znění 264/2019 Sb.

Předpis č. 340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

č. 272/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 272/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 271/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Předpis č. 271/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

č. 266/2019 Sb. - Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Předpis č. 266/2019 Sb. - Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

č. 270/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění v...

Předpis č. 270/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2020

č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 267/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prová...

Předpis č. 267/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují

č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

Předpis č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

19.10.2019 - č. 252/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnoste...

Předpis č. 252/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 264/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve z...

Předpis č. 264/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů...

Předpis č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (...

Předpis č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Předpis č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úp...

Předpis č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

Předpis č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí