Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 202/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb...

Předpis č. 202/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

01.01.2019 - č. 203/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, ...

Předpis č. 203/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

01.01.2019 - č. 212/2018 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

Předpis č. 212/2018 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

01.01.2019 - č. 213/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 213/2018 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

01.01.2019 - č. 214/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 214/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

01.01.2019 - č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 217/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

01.01.2019 - č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických j...

Předpis č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

01.01.2019 - č. 247/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 247/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Předpis č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

01.01.2019 - č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě ...

Předpis č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

01.01.2019 - č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

01.01.2019 - č. 256/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskyto...

Předpis č. 256/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

01.01.2019 - č. 263/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v obla...

Předpis č. 263/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

01.01.2019 - č. 265/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 265/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 229/2008 Sb. - Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv - ve znění 252/2018 Sb.

Předpis č. 229/2008 Sb. - Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv

01.01.2019 - č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce ČR - ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.

Předpis č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

01.01.2019 - č. 345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o před... - ve znění 418/2017 Sb.

Předpis č. 345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně...

Předpis č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Předpis č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

31.12.2018 - č. 231/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997...

Předpis č. 231/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů