Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Předpis č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

27.02.2019 - č. 33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za n...

Předpis č. 33/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

27.02.2019 - č. 34/2019 Sb. - Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozuj...

Předpis č. 34/2019 Sb. - Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opa...

Předpis č. 58/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

č. 59/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 59/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok...

Předpis č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

č. 61/2019 Sb. - Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k podmínkám právních účinků trestního příkazu

Předpis č. 61/2019 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

26.02.2019 - č. 61/2019 Sb. - Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k podmínkám právních ...

Předpis č. 61/2019 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

22.02.2019 - č. 28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady v...

Předpis č. 28/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

č. 56/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/...

Předpis č. 56/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

č. 55/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 55/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

21.02.2019 - č. 51/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. ...

Předpis č. 51/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

21.02.2019 - č. 56/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně ...

Předpis č. 56/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státníc...

Předpis č. 54/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

č. 53/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Předpis č. 53/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

č. 52/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky...

Předpis č. 52/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%

č. 51/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových...

Předpis č. 51/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16.02.2019 - č. 42/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku tre...

Předpis č. 42/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

16.02.2019 - č. 43/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležit...

Předpis č. 43/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků