Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 71/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

Předpis č. 71/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášk...

Předpis č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

11.03.2019 - č. 69/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 69/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o ...

Předpis č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

č. 68/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné...

Předpis č. 68/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

č. 69/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tr...

Předpis č. 69/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živ...

Předpis č. 65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

č. 66/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 66/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

05.03.2019 - č. 63/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výro...

Předpis č. 63/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

02.03.2019 - č. 38/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním refere...

Předpis č. 38/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

02.03.2019 - č. 39/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 39/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

02.03.2019 - č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu - ve znění 38/2019 Sb.

Předpis č. 118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů

02.03.2019 - č. 44/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 44/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

02.03.2019 - č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu - ve znění 38/2019 Sb.

Předpis č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

01.03.2019 - č. 35/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě...

Předpis č. 35/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

01.03.2019 - č. 36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních...

Předpis č. 36/2019 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2019 - č. 37/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o adminis...

Předpis č. 37/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2019 - č. 45/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 45/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

01.03.2019 - č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajov... - ve znění 37/2019 Sb.

Předpis č. 529/2005 Sb. - Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

01.03.2019 - č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 57/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními