Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ...

Předpis č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

09.12.2019 - č. 359/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 359/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

09.12.2019 - č. 418/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

Předpis č. 418/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších...

Předpis č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 321/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]

06.12.2019 - č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistickýc...

Předpis č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Předpis č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

01.12.2019 - č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2019 - č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

01.12.2019 - č. 283/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka ...

Předpis č. 283/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a s...

Předpis č. 284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a sta...

Předpis č. 285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslav...

Předpis č. 286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a s...

Předpis č. 287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.12.2019 - č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.12.2019 - č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslu...

Předpis č. 291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

01.12.2019 - č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb...

Předpis č. 299/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2019 - č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podrobn...

Předpis č. 305/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)