Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

Předpis č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

Předpis č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

13.12.2019 - č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 313/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Předpis č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

č. 328/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 328/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnik...

Předpis č. 327/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

č. 326/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními druž...

Předpis č. 326/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 325/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahranič...

Předpis č. 325/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ...

Předpis č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

09.12.2019 - č. 359/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 359/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

09.12.2019 - č. 418/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

Předpis č. 418/2012 Sb. - Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování

č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších...

Předpis č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 321/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]

06.12.2019 - č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 308/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistickýc...

Předpis č. 320/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Předpis č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

01.12.2019 - č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 262/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2019 - č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 265/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony