Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 301/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání - ve znění 300/2018 Sb.

Předpis č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

01.01.2019 - č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb...

Předpis č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

01.01.2019 - č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2019 - č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

01.01.2019 - č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012...

Předpis č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

01.01.2019 - č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, pr...

Předpis č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

01.01.2019 - č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ...

Předpis č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2019 - č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Předpis č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

01.01.2019 - č. 418/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispeče...

Předpis č. 418/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

01.01.2019 - č. 113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm...

Předpis č. 113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 127/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 127/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

01.01.2019 - č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležit...

Předpis č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

01.01.2019 - č. 174/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 174/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 184/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb...

Předpis č. 184/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

01.01.2019 - č. 201/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 201/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

01.01.2019 - č. 202/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb...

Předpis č. 202/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

01.01.2019 - č. 203/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, ...

Předpis č. 203/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018