Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2019 - č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské č...

Předpis č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

01.04.2019 - č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a je...

Předpis č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické vým...

Předpis č. 26/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.04.2019 - č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 47/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svát...

Předpis č. 49/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2019 - č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb....

Předpis č. 60/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

01.04.2019 - č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdo... - ve znění 60/2019 Sb.

Předpis č. 26/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

01.04.2019 - č. 277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti - ve znění 5/2019 Sb.

Předpis č. 277/2013 Sb. - Zákon o směnárenské činnosti

01.04.2019 - č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďov... - ve znění 210/2018 Sb.

Předpis č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

29.03.2019 - č. 73/2019 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Předpis č. 73/2019 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění z...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.03.2019 - č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 ...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu tre...

Předpis č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouz...

Předpis č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve z...

Předpis č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předpis č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předpis č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předpis č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

Předpis č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Předpis č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy