Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 490/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 3...

Předpis č. 490/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 492/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb...

Předpis č. 492/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

01.01.2021 - č. 493/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb....

Předpis č. 493/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

01.01.2021 - č. 494/2020 Sb. - Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001...

Předpis č. 494/2020 Sb. - Nařízení vlády Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 495/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých škol...

Předpis č. 495/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 496/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 496/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

01.01.2021 - č. 71/2013 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, ex... - ve znění 493/2020 Sb.

Předpis č. 71/2013 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

01.01.2021 - č. 502/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším...

Předpis č. 502/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

Předpis č. 503/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu znalecké činnosti

01.01.2021 - č. 504/2020 Sb. - Vyhláška o znalečném

Předpis č. 504/2020 Sb. - Vyhláška o znalečném

01.01.2021 - č. 505/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednot...

Předpis č. 505/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví

01.01.2021 - č. 506/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

Předpis č. 506/2020 Sb. - Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti

01.01.2021 - č. 507/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního...

Předpis č. 507/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele

01.01.2021 - č. 508/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přib...

Předpis č. 508/2020 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení

01.01.2021 - č. 510/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stra...

Předpis č. 510/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

01.01.2021 - č. 516/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některýc...

Předpis č. 516/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách

01.01.2021 - č. 517/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 517/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů

01.01.2021 - č. 518/2020 Sb. - Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančníc...

Předpis č. 518/2020 Sb. - Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance

01.01.2021 - č. 520/2020 Sb. - Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Předpis č. 520/2020 Sb. - Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

01.01.2021 - č. 526/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických po...

Předpis č. 526/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů