Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

24.04.2019 - č. 109/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 109/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

24.04.2019 - č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 264/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

24.04.2019 - č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí e... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 342/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

24.04.2019 - č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupe... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 170/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

24.04.2019 - č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně so... - ve znění 111/2019 Sb.

Předpis č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

24.04.2019 - č. 468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 468/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

24.04.2019 - č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

č. 109/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Sená...

Předpis č. 109/2019 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)

č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu českoslov...

Předpis č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních k...

Předpis č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

Předpis č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

15.04.2019 - č. 102/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro...

Předpis č. 102/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 102/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Předpis č. 102/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborn...

Předpis č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

č. 103/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 103/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 105/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 105/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 104/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 104/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10.04.2019 - č. 96/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlato...

Předpis č. 96/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

č. 100/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště...

Předpis č. 100/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

09.04.2019 - č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplik...

Předpis č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů