Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2019 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona - ve znění 106/2019 Sb.

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

30.04.2019 - č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St...

Předpis č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

30.04.2019 - č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

27.04.2019 - č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb....

Předpis č. 101/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.

č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

24.04.2019 - č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 108/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

č. 113/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 113/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení...

Předpis č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Předpis č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

24.04.2019 - č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

Předpis č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

24.04.2019 - č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

Předpis č. 110/2019 Sb. - Zákon o zpracování osobních údajů

24.04.2019 - č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě - ve znění 111/2019 Sb.

Předpis č. 257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

24.04.2019 - č. 450/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 450/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 107/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění ... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 107/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony

24.04.2019 - č. 310/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajo... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 310/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústře... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 517/2002 Sb. - Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony

24.04.2019 - č. 439/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobn... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 439/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

24.04.2019 - č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci ref... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 626/2004 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

24.04.2019 - č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochra... - ve znění 110/2019 Sb.

Předpis č. 413/2005 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti