Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb...

Předpis č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

01.01.2020 - č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách...

Předpis č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vy...

Předpis č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kont...

Předpis č. 126/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p...

Předpis č. 164/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2020 - č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Česk...

Předpis č. 170/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

01.01.2020 - č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ...

Předpis č. 208/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 245/2019 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020

01.01.2020 - č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 248/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Pody...

Předpis č. 259/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí

01.01.2020 - č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 260/2019 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020

01.01.2020 - č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

Předpis č. 261/2019 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020

01.01.2020 - č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 263/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 268/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

01.01.2020 - č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 269/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 273/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb...

Předpis č. 273/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

01.01.2020 - č. 274/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadav...

Předpis č. 274/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

01.01.2020 - č. 278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních popl...

Předpis č. 278/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 293/2019 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

Předpis č. 293/2019 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020