Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2018 - č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedag...

Předpis č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

01.09.2018 - č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení ...

Předpis č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém...

Předpis č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - ve znění 162/2018 Sb.

Předpis č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

01.09.2018 - č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná ... - ve znění 160/2018 Sb.

Předpis č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2018 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 155/2018 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2018 - č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání - ve znění 163/2018 Sb.

Předpis č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání

01.09.2018 - č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb....

Předpis č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

01.09.2018 - č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označe... - ve znění 164/2018 Sb.

Předpis č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

01.09.2018 - č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu...

Předpis č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlast...

Předpis č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

01.09.2018 - č. 311/2013 Sb. - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým ... - ve znění 177/2018 Sb.

Předpis č. 311/2013 Sb. - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

01.09.2018 - č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodop...

Předpis č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

01.09.2018 - č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

01.09.2018 - č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2018 - č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařaz...

Předpis č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

01.09.2018 - č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižová...

Předpis č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot