Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 348/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 348/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2020 - č. 349/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 349/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2020 - č. 350/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 350/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 351/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb...

Předpis č. 352/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 357/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu k...

Předpis č. 357/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 358/2019 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 358/2019 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2020 - č. 359/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o příprav...

Předpis č. 359/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

01.01.2020 - č. 360/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukác...

Předpis č. 360/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla

01.01.2020 - č. 361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance ...

Předpis č. 361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.01.2020 - č. 363/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 363/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 364/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvis...

Předpis č. 364/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

01.01.2020 - č. 365/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 365/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 355/2019 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Předpis č. 355/2019 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

01.01.2020 - č. 371/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanove...

Předpis č. 371/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.

01.01.2020 - č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů ... - ve znění 360/2019 Sb.

Předpis č. 403/2015 Sb. - Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla