Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společ...

Předpis č. 125/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 124/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské...

Předpis č. 124/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části

č. 123/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 123/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 122/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 122/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Předpis č. 121/2019 Sb. - Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání ...

Předpis č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

č. 119/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a ve...

Předpis č. 119/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

14.05.2019 - č. 119/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016...

Předpis č. 119/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jedno...

Předpis č. 118/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

č. 117/2019 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní...

Předpis č. 117/2019 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

č. 116/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 116/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického inf...

Předpis č. 115/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

01.05.2019 - č. 97/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odb...

Předpis č. 97/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

01.05.2019 - č. 98/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení e...

Předpis č. 98/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2019 - č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provede...

Předpis č. 106/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona

01.05.2019 - č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležito...

Předpis č. 107/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

01.05.2019 - č. 54/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních ko... - ve znění 107/2019 Sb.

Předpis č. 54/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

01.05.2019 - č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona - ve znění 106/2019 Sb.

Předpis č. 245/2016 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

30.04.2019 - č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St...

Předpis č. 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

30.04.2019 - č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020