Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 29/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsk...

Předpis č. 29/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

č. 28/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif

Předpis č. 28/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 27/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení ...

Předpis č. 27/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

01.02.2020 - č. 312/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno...

Předpis č. 312/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.02.2020 - č. 356/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svát...

Předpis č. 356/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2020 - č. 12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby

Předpis č. 12/2020 Sb. - Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

01.02.2020 - č. 16/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků St...

Předpis č. 16/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

01.02.2020 - č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturál...

Předpis č. 17/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2020 - č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny,...

Předpis č. 18/2020 Sb. - Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

01.02.2020 - č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanove...

Předpis č. 21/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

01.02.2020 - č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování ...

Předpis č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

01.02.2020 - č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící...

Předpis č. 67/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

01.02.2020 - č. 74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením ...

Předpis č. 74/2019 Sb. - Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

01.02.2020 - č. 429/2010 Sb. - Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o ví... - ve znění 67/2019 Sb.

Předpis č. 429/2010 Sb. - Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

č. 26/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokla...

Předpis č. 26/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají

č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

Předpis č. 25/2020 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

29.01.2020 - č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 14/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanč...

Předpis č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

27.01.2020 - č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 24/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

č. 23/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 23/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky