Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění z...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.03.2019 - č. 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 ...

Předpis č. 89/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu tre...

Předpis č. 88/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouz...

Předpis č. 87/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve z...

Předpis č. 86/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Předpis č. 85/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předpis č. 84/2019 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Předpis č. 83/2019 Sb. - Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

Předpis č. 82/2019 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Předpis č. 81/2019 Sb. - Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

č. 80/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Předpis č. 80/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

23.03.2019 - č. 68/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se...

Předpis č. 68/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

23.03.2019 - č. 328/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ... - ve znění 68/2019 Sb.

Předpis č. 328/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

22.03.2019 - č. 65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 65/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

22.03.2019 - č. 289/2007 Sb. - Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živoč... - ve znění 65/2019 Sb.

Předpis č. 289/2007 Sb. - Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

č. 79/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných ...

Předpis č. 79/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

21.03.2019 - č. 79/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební ...

Předpis č. 79/2019 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

č. 78/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České ...

Předpis č. 78/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %

č. 77/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis Česk...

Předpis č. 77/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %

20.03.2019 - č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výr...

Předpis č. 64/2019 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky