Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.12.2018 - č. 278/2009 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojiš... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 278/2009 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

01.12.2018 - č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 170/2018 Sb.

Předpis č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.12.2018 - č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - ve znění 173/2018 Sb.

Předpis č. 250/2016 Sb. - Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

01.12.2018 - č. 248/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Předpis č. 248/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

01.12.2018 - č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

01.12.2018 - č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravníc... - ve znění 251/2018 Sb.

Předpis č. 146/2008 Sb. - Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

01.12.2018 - č. 258/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 258/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

30.11.2018 - č. 257/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb....

Předpis č. 257/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

30.11.2018 - č. 34/1986 Sb. - Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém ... - ve znění 257/2018 Sb.

Předpis č. 34/1986 Sb. - Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

č. 268/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

Předpis č. 268/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách

29.11.2018 - č. 266/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zast...

Předpis č. 266/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 267/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

Předpis č. 267/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

29.11.2018 - č. 267/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasován...

Předpis č. 267/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

č. 266/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 266/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 265/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ...

Předpis č. 265/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

č. 264/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 264/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 263/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných ...

Předpis č. 263/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

č. 262/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 262/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 261/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o o...

Předpis č. 261/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

č. 260/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem na...

Předpis č. 260/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu