Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 70/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Předpis č. 70/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

č. 64/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámc...

Předpis č. 64/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

č. 63/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 63/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, kt...

Předpis č. 62/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Předpis č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

č. 60/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a ...

Předpis č. 60/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

č. 59/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákonč. 149/2003 Sb., o obchodu ...

Předpis č. 59/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákonč. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného le...

Předpis č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

03.03.2020 - č. 39/2020 Sb. - Zákon o realitním zprostředkování

Předpis č. 39/2020 Sb. - Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

03.03.2020 - č. 40/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 40/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2020 - č. 228/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování d...

Předpis č. 228/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2020 - č. 32/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 32/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2020 - č. 41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 41/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2020 - č. 42/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šuma...

Předpis č. 42/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

01.03.2020 - č. 53/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepi...

Předpis č. 53/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

01.03.2020 - č. 55/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb...

Předpis č. 55/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

01.03.2020 - č. 57/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 57/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

28.02.2020 - č. 34/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regio...

Předpis č. 34/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c24/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

Předpis č. o1/c24/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.

č. 57/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskyto...

Předpis č. 57/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů