Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoník...

Předpis č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb...

Předpis č. 75/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

13.03.2020 - č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 76/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 77/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 78/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.03.2020 - č. 44/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 44/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

12.03.2020 - č. 45/2020 Sb. - Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Předpis č. 45/2020 Sb. - Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

12.03.2020 - č. 46/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon...

Předpis č. 46/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

12.03.2020 - č. 50/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 50/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

č. 69/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrože...

Předpis č. 69/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

12.03.2020 - č. 69/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu p...

Předpis č. 69/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

č. 68/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečišt...

Předpis č. 68/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Předpis č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

č. 66/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 66/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 65/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 65/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %

č. 74/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 74/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.03.2020 - č. 70/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochr...

Předpis č. 70/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

12.03.2020 - č. 71/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 71/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

12.03.2020 - č. 72/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 72/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření