Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2019 - č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stá...

Předpis č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

01.09.2019 - č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2019 - č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu n...

Předpis č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

01.09.2019 - č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku - ve znění 217/2019 Sb.

Předpis č. 16/2005 Sb. - Vyhláška o organizaci školního roku

01.09.2019 - č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů nesl...

Předpis č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

30.08.2019 - č. 202/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu...

Předpis č. 202/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

30.08.2019 - č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních slu... - ve znění 202/2019 Sb.

Předpis č. 319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

č. 222/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, v...

Předpis č. 222/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

30.08.2019 - č. 212/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186...

Předpis č. 212/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Předpis č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o...

Předpis č. 220/2019 Sb. - Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 219/2019 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Předpis č. 218/2019 Sb. - Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

č. 217/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 217/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován...

Předpis č. 216/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

č. 215/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Předpis č. 215/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

č. 214/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 214/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 213/2019 Sb. - Vyhláška o generátoru přidělování

Předpis č. 213/2019 Sb. - Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

č. 212/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR

Předpis č. 212/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

23.08.2019 - č. 191/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb...

Předpis č. 191/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.