Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

15.03.2020 - č. 83/2020 Sb. - Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné slu...

Předpis č. 83/2020 Sb. - Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

15.03.2020 - č. 84/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 84/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 89/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 89/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 88/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 88/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 87/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 87/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 86/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 86/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 85/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 85/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 84/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 84/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 83/2020 Sb. - Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České rep...

Předpis č. 83/2020 Sb. - Nařízení vlády České republiky o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

15.03.2020 - č. 59/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se ...

Předpis č. 59/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákonč. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

15.03.2020 - č. 60/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 60/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

15.03.2020 - č. 64/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb....

Předpis č. 64/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

15.03.2020 - č. 308/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 64/2020 Sb.

Předpis č. 308/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

14.03.2020 - č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 82/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče ...

Předpis č. 79/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

13.03.2020 - č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 81/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

13.03.2020 - č. 453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stano... - ve znění 75/2020 Sb.

Předpis č. 453/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 80/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření