Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

06.09.2019 - č. 210/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních p...

Předpis č. 210/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

06.09.2019 - č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách - ve znění 210/2019 Sb.

Předpis č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

06.09.2019 - č. 186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství České republiky - ve znění 207/2019 Sb.

Předpis č. 186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

06.09.2019 - č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o inv...

Předpis č. 221/2019 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

č. 223/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v...

Předpis č. 223/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

č. 224/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) č. 561/2004 Sb., školský zákon

Předpis č. 224/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

č. 225/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na ...

Předpis č. 225/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

č. 227/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ...

Předpis č. 227/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 228/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o...

Předpis č. 228/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

č. 229/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisej...

Předpis č. 229/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 230/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v...

Předpis č. 230/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 231/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na...

Předpis č. 231/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

č. 232/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšš...

Předpis č. 232/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

05.09.2019 - č. 223/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty prv...

Předpis č. 223/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

05.09.2019 - č. 224/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm...

Předpis č. 224/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

05.09.2019 - č. 225/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu návrhu na zrušení § 23a č. 10...

Předpis č. 225/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

05.09.2019 - č. 232/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 121/2008 S...

Předpis č. 232/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Předpis č. 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

01.09.2019 - č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 70/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

01.09.2019 - č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležit...

Předpis č. 120/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti